Proszę o sakrament małżeństwa dla Doroty i Krzysztofa.
O łaskę przebaczenia w małżeństwie Ryszarda i Elżbiety.
O sakrament pojednania dla Renaty, Andrzeja, Jana, Katarzyny, Stanisława i innych osób z mojej rodziny. Proszę o cud uzdrowienia dla Stefana, Adama, Ewy. Dla siebie o wiarę. O silną wiarę dla Artura, Beaty, Piotra, Michała, Bartłomieja, Joanny.
O dar nieba dla tych, którzy odeszli do Pana.

Zdzisława