Proszę o uzdrowienia duchowe i fizyczne dla Urszuli i jej rodzeństwa. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie, o silna wiarę i zaufanie w Boże prowadzenie.

Zofia