Proszę o modlitwę za syna Rafała , który jest w ciemności , o nawrócenie jego ku Bogu oraz za cała moja rodzinę

zofia