Zapraszam Cię dziś do poznania kolejnego młodego Świętego, jego historii życia i drogi duchowej. 

.

To jeden z trójki wizjonerów objawień fatimskich. Franciszek jest młodym świętym zarówno z racji wieku (żył niespełna 11 lat), jak również z tytułu niedawnej kanonizacji przez Ojca Świętego (w maju, ubiegłego roku). Chłopiec od dziecka odznaczał się głęboką duchowością i wiarą. Lubił się modlić i kontemplować, szczególnie upodobał sobie modlitwę różańcową i kult Maryjny.

Objawienie się Matki Bożej w Fatimie i jej prośby o więcej modlitwy wynagradzającej za grzechy świata, wziął sobie bardzo do serca. Jak również słowa Anioła podczas jednego z pierwszych objawień: „Pocieszajcie waszego Boga”.

Te wezwania ukierunkowały całe życie chłopca, chciał pocieszać Jezusa właśnie przede wszystkim poprzez różaniec i adorację Najświętszego Sakramentu w tabernakulum kościoła parafialnego. Po objawieniach musiał znieść jednak wiele upokorzeń, jak zapowiedziała Matka Boża.

.