Św. Teresa Małgorzata Redi od Serca Jezusowego

projekt-bez-tytulu16

Narodzona dla Nieba: 7 marca 1770 r. w wieku 22 lat.

Jej klucz do świętości: Każdym kto ją odwiedził, zajmowała się jak najznamienitszym gościem – pilnowała, by było mu wygodnie, podawała coś do jedzenia i picia, a także z zainteresowaniem pytała o życie osobiste, a potem uważnie wysłuchiwała tego, co mówił. Każdego obdarzała na pożegnanie radosnym poczuciem zrozumienia i przyjęcia. Mając 17 lat, wstąpiła do karmelitanek bosych we Florenckim klasztorze św. Teresy. Tu obdarzała inne zakonnice, zwłaszcza chore, dobrocią, która przynosiła im ogromną radość. Jej czułe słowa i opieka nie ominęły nikogo. Pod jej wpływem rozpalały w sobie własną gorliwość i pobożność. Dobroć okazana przez Teresę Małgorzatę zaowocowała licznymi cudami.

Powiedziała: „Pragnę Cię kochać, o mój Boże, miłością, która jest cierpliwa, miłością, która poświęca się Tobie bez reszty, miłością, która działa i co najważniejsze, miłością, która nie ustaje. Tak jak kochający jakąś istotę myśli i niej często, tak i kochający Boga niech zawsze ma Go w swoich myślach. Zwierciadłem, w którym musimy się przeglądać, by zdobyć Bożą miłość, jest Jezus Chrystus. Jeśli czyny naszych bliźnich nie są jednoznaczne, powinniśmy rozważać ich postępki tylko z najlepszej strony. Kiedy czyn jest godzien potępienia, powinniśmy zrobić wszystko, by dojrzeć słuszne intencje kryjące się za nim. Róbmy wszystko dla miłości, pamiętając, że miłość pragnie jedynie miłości, a wtedy nic nam nie wyda się trudne.”