25 Gromada Warszawska Skautów Europy FSE

Dokumenty

W tej sekcji znajdują się dokumenty, które muszą wypełnić rodzice wilczka przed każdym wyjazdem na obóz 25 Gromady Warszawskiej

Informacje

W tej sekcji znajdują się informacje na temat miejsca obozu, jak należy spakować plecak, co należy wziąć oraz inne praktyczne porady.

Regulamin

W tej sekcji znajduje się zbiór zasad jakie obowiązują wszystkich. Każdy wilczek jest zobowiązany poznać je przed wyjazdem.

ZIMOWISKO 2020

DOKUMENTY

Karta kwalifikacyjna

Czytelnie wypełnienie karty kwalifikacyjnej jest warunkiem dopuszczenia wilczka do wzięcia udziału w zimowisku.

Zgoda na leczenie

Lista preparatów leczniczych w apteczce gromady. Zgoda lub brak zgody rodzica/opiekuna na to, aby wychowawca mógł zastosować je przed konsultacją z lekarzem.

Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą*.

*Nieobowiązkowe.

Upoważnienie wypełnia się tylko w przypadku chłopca, który jest w trakcie podawania leków na chorobę przewlekłą.

Informacje

Karta informacyjna dla rodziców.

Wyposażenie wilczka na zimowisku. Co nalezy zabrać, czego nie wolno zabierać?

Regulamin

Regulamin zimowiska organizowanego przez Skautów Europy FSE

Zasady te muszą być respektowane przez wszystkich uczestników zimowiska. Proszę przeczytać regulamin wspólnie ze swoim synem. Wydrukowany dokument powinien być podpisany przez wilczka i dołączony do karty kwalifikacyjnej.

REGULAMIN ZIMOWISKA WILCZKÓW 25 GROMADY WARSZAWSKIEJ
IM. ŚW. GABRIELA OD MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

1. Wilczek na zimowisku jest:
uśmiechnięty, wesoły, koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym,
nie kłóci się z innymi, nie obraża i nie naśmiewa z innych,
zaradny w każdych okolicznościach,
człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię gromady.

2. Wilczek ma prawo do:

Aktywnego udziału we wszystkich grach i zabawach,
Zgłaszania swoich pomysłów Starym Wilkom,
Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do Akeli

3. Każdy Wilczek ma obowiązek:

Dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek na terenie zimowiska,
a zwłaszcza w pokojach,
Stosowania się do poleceń Akeli i pozostałych Starych Wilków
Przestrzegania tego regulaminu.

4. Za aktywność i wzorowe zachowanie Wilczek może otrzymać następujące nagrody:

Wyróżnienie przez Akelę przed całą Gromadą Wilczków,
Wyróżnienie dyplomem.

5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00. O tej porze Wilczki już leżą w swoich legowiskach.