Kolejny tydzień modlitw za maturzystów. Tym razem ogarniamy ponownie wszystkich zdających, bo na maturze matematyka jest obowiązkowa. Modlimy się o pomyślne wyniki z tego właśnie przedmiotu. Będzie nam pomagał w tym bł. Piotr Jerzy Frassati. Poniżej najważniejsze wydarzenia z jego życia i modlitwy, którymi można się modlić za jego wstawiennictwem. 

młodzi święci

Bł. Pier Giorgio Frassati

1901

6 kwietnia w Turynie rodzi się syn Alfreda Frassatiego (ateizujacy liberał, założyciel dziennika La Stampa) i Adelajdy z domu Ametis (katoliczka dość formalnie traktującą obowiązki religijne, znana malarka).Otrzymuje na chrzcie imiona Pier Giorgio Michelangelo.

1902

Rodzi się siostra Pier Giorgia, Luciana, która w przyszłości będzie jego biografem.

1910

11 czerwca Pier Giorgio przystępuje po raz pierwszy do spowiedzi w kościele Corpus Domini w Turynie.

20 lipca kończy eksternistycznie szkołę podstawową.

1911

19 czerwca przyjmuje wraz z siostrą pierwszą Komunię świętą w kaplicy „Ausiliatrici delle anime del Purgatorio” w Turynie.

W październiku Luciana i Pier Giorgio wstępują do pierwszej klasy gimnazjum – liceum Massimo D’Azeglio w Turynie.

1913

Ojciec, Alfredo Frassati, zostaje z nominacji królewskiej najmłodszym senatorem Zjednoczonego Królestwa Włoskiego.

W listopadzie rodzice przenoszą Pier Giorgia do prywatnej szkoły ojców jezuitów Istituto Sociale w Turynie.

1914

Zapisuje się do Apostolatu Modlitwy i Towarzystwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

W październiku wraca do szkoły Massimo D’ Azeglio.

1915

10 czerwca przyjmuje sakrament bierzmowania w swoim kościele parafialnym „La Crocetta” w Turynie.

1917

W październiku zostaje znowu przeniesiony do Istituto Sociale w Turynie.

1918

Zapisuje się do Włoskiego Klubu Alpinistycznego, Kongregacji Maryjnej i Koła Różańcowego.

W listopadzie zaczyna studiować inżynierię górniczą na Królewskiej Politechnice w Turynie.

Zapisuje się do Akcji Katolickiej, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej.

Rozpoczyna działalność w Konferencji św. Wincentego a Paulo w Turynie.

1919

Zapisuje się do Koła „Cesare Balbo”, będącego częścią Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich.

1920

14 grudnia zapisuje się do Włoskiej Partii Ludowej (która wówczas rodziła się jako nadzieja dla spełnienia zadań i wyrażania tożsamości politycznej wierzących . Zapisał się w okresie jej zakładania i bez obawy ją propagował. Był przekonany, że „partia będzie naprawdę ludową, gdy w swojej znaczącej części będzie przyłączona do organizacji chrześcijańskiej”. Pewien przyjaciel opowiada, że kiedy o tym mówił, Piotr Jerzy nie ukrywał przywiązania do niej, ponieważ „odczuwał to jako społeczną konsekwencję swojej wiary”. Z nadejściem faszyzmu czuł się upokorzony koniecznością stwierdzenia niedomagań i złej reorientacji wielu jej członków, lecz w odróżnieniu od nich pozostał z nią mocno związany „ostatnią nadzieją, ostatnimi myślami, ostatnią wolą”).

1921

Ojciec, Alfredo Frassati, zostaje mianowany ambasadorem włoskim w Berlinie. Pier Giorgio wielokrotnie odwiedza Niemcy, nawiązuje kontakty z katolikami niemieckimi.

1922

Zapisuje się do Koła „Milites Mariae” ( Milicja Maryi) przy turyńskiej Młodzieży Katolickiej.

28 maja wstępuje do III Zakonu św. Dominika, przyjmując imię Girolamo  (Hieronim) na cześć Savonaroli.

Pod koniec roku ojciec, Alfredo Frassati, składa urząd ambasadora.

Odwiedził Gdańsk. Był też w Katowicach.(Jego marzeniem była praca na kopalni. Specjalnie poszedł na politechnikę, bo chciał głosić Chrystusa górnikom.) To był jedyny motyw przyjazdu do Katowic. Chciał zobaczyć jak wygląda praca w kopalni „Ferdynand” (później „Katowice”) ale w efekcie podobno pod ziemię nie zjechał z powodu problemów z paszportem.

1923

13 stycznia Pier Giorgio publikuje list, w którym solidaryzuje się z okupowanym przez Francję regionem Ruhry.

Od 12 do 14 kwietnia uczestniczy w Turynie w Kongresie Włoskiej Partii Ludowej.

29 lipca zostaje ojcem chrzestnym chorągwi Koła Młodzieży Katolickiej w Pollone.

9 września bierze udział w Kongresie Eucharystycznym w Genui.

1924

18 maja zakłada z przyjaciółmi „Stowarzyszenie Ciemnych Typów” (Società dei Tipi Loschi), którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki.

12 września zdobywa szczyt alpejski, Grivolę.

1925

24 stycznia siostra, Luciana, wychodzi za polskiego dyplomatę, Jana Gawrońskiego.

4 lipca Pier Giorgio umiera w Turynie po kilku dniach cierpień spowodowanych chorobą Heinego-Medina,którą Pier Giorgio zaraził się od jednej z osób, które potajemnie wspierał.

Jeden z przyjaciół opowiada: Pewnego dnia usiłował przekonać mnie do uczestniczenia w dziele miłosierdzia „Świętego Wincentego”. Na przedstawiane przeze mnie trudności, że nie mam dość odwagi by wejść do brudnych i cuchnących domów biedaków, gdzie mógłbym zarazić się jakimiś chorobami, z całą prostotą odpowiedział, iż nawiedzanie biednych jest nawiedzaniem samego Jezusa Chrystusa. Mówił: „Wokół chorych, biednych, wokół nieszczęśliwych, widzę pewien rodzaj światła, którego my nie mamy?”

Kiedy wchodził do ruder, mógł narazić się na jakąś poważną chorobą i nie była to tylko czcza gadanina. Faktycznie Piotr Jerzy poważnie zachorował mimo, że przez uprawianie sportu był bardzo zahartowany fizycznie. Zaraził się w czasie jednej ze swoich „wizyt” piorunującą postacią poliomielitu, która to choroba zniszczyła go w ciągu jednego tygodnia.Był to tydzień męki.

Dla jego rodziny były szokiem tłumy obecnych na pogrzebie biedaków. Biedaków, którzy go znali i kochali. Jedna ze służących napisała o Pier Giorgiu: „Był święty i Pan Bóg chciał go mieć przy Sobie”.

6 lipca odbywa się pogrzeb Pier Giorgia w Turynie, wychodzący z parafii „La Crocetta”.

1990

20 maja w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłasza Pier Giorgia Frassatiego Błogosławionym.

Ojciec Święty Jan Paweł II będąc jeszcze kardynałem, powiedział o nim: „Popatrzcie jak wyglądał człowiek Ośmiu Błogosławieństw, który nosił w sobie na co dzień tę radość Ewangelii, Dobrej Nowiny, radość zabawienia ofiarowanego nam przez Chrystusa” (Kraków 1977 r.).

Piotr Frassati jest patronem młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej. W Polsce pod jego wezwaniem znajduje się m.in. kościół w Lublińcu, należący do Dekanatu Wojsk Specjalnych, oraz parafia w Lublinie. Jego imię nosi także łódzki konwent dominikański znajdujący się przy ulicy Zielonej. Frasatti jest także patronem Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej oraz Duszpasterstwa Akademickiego Morasko w Archidiecezji Poznańskiej.

Relikwie znajdują się m.in. w:

– parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach (od 13.04.2012)

– w Duszpasterstwie Akademickim Morasko w Poznaniu (od 8.12.2013)

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 lipca.

modlitwy do bł. Piotra Jerzego Frassati