„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”

mid_12612

Dziś w Kościele wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Fatimską. To właśnie 13 maja 1917 Maryja ukazała się po raz pierwszy trójce pastuszków z portugalskiej miejscowości Fatima. Sześcioletniej Hiacyncie Marto, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz dziewięcioletniej Łucji dos Santos. Matka Boża objawiała im się regularnie, aż do 13 października tego samego roku. Ostatniemu spotkaniu pastuszków z Maryją towarzyszył blisko 70-tysięczny tłum, który był świadkiem cudu tańczącego
słońca, mającego potwierdzić prawdziwość objawień.  Mimo młodego wieku stali się oni powiernikami trzech słynnych Tajemnic Fatimskich.

Co sprawiło, że stali się oni najmłodszymi błogosławionymi nie męczennikami w historii Kościoła? O dojrzałości tej dwójki dzieci niech świadczy fakt, że ze spokojem przyjęły od Maryi wiadomość o tym, że bardzo szybko umrą. Najbardziej niesamowite jest jednak to, że rodzeństwo w pełni pokory odpowiedziało na apel Maryi: „Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia” i zdecydowało się na heroiczne składanie siebie w ofierze za grzeszników.  Dzieci wymyślały najróżniejsze sposoby umartwiania się. Mimo głodu, oddawali swoje posiłki biednym, jedli gorzkie korzenie i żołędzie, całe dnie – nawet w te najbardziej gorące – wstrzymywali się od picia, nacierali pokrzywą ciało, długimi godzinami modlili się twarzą przy ziemi. Odmawiali sobie praktycznie każdej przyjemności, nawet takich jak zwykłe dziecięce zabawy. Całe ich życie stało się służbą miłości wobec grzeszników. Nawet po tym, gdy zamknięto ich w więzieniu i zastraszano, nie ulękli się i wytrwałością realizowali prośby Maryi. Miejsce beztroskich zabaw zajęła nieustanna modlitwa i pokuta. Rodzeństwo szybko odeszło do Pana. Tak jak zapowiedziała Maryja. Franciszek umarł pod koniec marca 1919 roku, podczas epidemii zapalenia oskrzeli, mając 11 lat. Jego młodsza siostra zmarła po ciężkiej chorobie niecały rok później.

Jak już pewnie wiecie, mamy to wielkie szczęście, że relikwie rodzeństwa Marto znajdują się w naszej Świątyni. Zapraszamy Was serdecznie do przybycia i uczczenia ich, a już teraz módlmy się litanią do błogosławionych Hiacynty i Franciszka, prosząc ich, aby dobry Bóg dał nam serca szczere i ufne.


LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH FRANCISZKA I HIACYNTY

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.
Matko Boża Bolesna, módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel, módl się za nami.
Błogosławiony Franciszku Marto, módl się za nami.
Błogosławiona Hiacynto Marto, módl się za nami.
Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.
Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie, módlcie się za nami.
Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa, módlcie się za nami.
Maluczcy wybrani przez Ojca, módlcie się za nami.
Doskonali orędownicy cudów Bożych, módlcie się za nami.
Wzory synowskiego oddania się, módlcie się za nami.
Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa, módlcie się za nami.
Powiernicy Anioła Pokoju, módlcie się za nami.
Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii, módlcie się za nami.
Adorujący razem z Aniołem Eucharystii, módlcie się za nami.
Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce, módlcie się za nami.
Widzący Światło, które jest Bogiem, módlcie się za nami.
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę, módlcie się za nami.
Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi, módlcie się za nami.
Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca, módlcie się za nami.
Głosiciele słowa Matki Boga, módlcie się za nami.
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi, módlcie się za nami.
Wypełniający zamysły Najwyższego, módlcie się za nami.
Wierni depozytariusze orędzia, módlcie się za nami.
Posłannicy Pani Różańcowej, módlcie się za nami.
Misjonarze próśb Maryi, módlcie się za nami.
Niosący wezwania z Nieba, módlcie się za nami.
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi, módlcie się za nami.
Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie, módlcie się za nami.
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.
Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego, módlcie się za nami.
Służący chorym i ubogim, módlcie się za nami.
Wynagradzający za zniewagi grzeszników, módlcie się za nami.
Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi, módlcie się za nami.
Lilie niewinności rozsiewające woń świętości, módlcie się za nami.
Perły lśniące szczęśliwością, módlcie się za nami.
Serafini miłości u stóp Pana, módlcie się za nami.
Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia, módlcie się za nami.
Wspomagający ubogich, módlcie się za nami.
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników, módlcie się za nami.
Mężni w czasach przeciwności, módlcie się za nami.
Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa, módlcie się za nami.
Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka, módlcie się za nami.
Uczniowie w szkole Maryi, módlcie się za nami.
Apelujący do ludzkość, módlcie się za nami.
Owoce drzewa świętości, módlcie się za nami.
Dary dla Kościoła powszechnego, módlcie się za nami.
Boże znaki dla Ludu Bożego, módlcie się za nami.
Świadkowie łaski Bożej, módlcie się za nami.
Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego, módlcie się za nami.
Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga, módlcie się za nami.
Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem, módlcie się za nami.
Wstawiający się u Boga za grzeszników, módlcie się za nami.
Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju, módlcie się za nami.
Lampy oświecające ludzkość, módlcie się za nami.
Przyjazne światła oświetlające wielu, módlcie się za nami.
Luminarze na drogach ludzkości, módlcie się za nami
Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach, módlcie się za nami.
Świece, które Bóg zapalił, módlcie się za nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Modlitwa

Boże nieskończenie dobry,
który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych
spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę,
w prostocie serca Tobie służyli
i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.