Jak podaje portal tustolica.pl frekwencja na nabożeństwach odprawianych w naszym kościele jest największa w całym dekanacie bródnowskim i wynosi 51%, co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż w sąsiednich, białołęckich parafiach. Autorzy artykułu wiążą ten wysoki wynik z wyjątkową aktywnością sprawujących tu opiekę duszpasterską zakonników. My zapytaliśmy młodzież – jak oni sami to postrzegają.

Przyjście zakonników do naszej parafii było dla mnie czymś wręcz szalonym. Od urodzenia miałam kontakt tylko z księżmi diecezjalnymi a tu nagle wpada zakonnik w habicie prosto ze średniowiecza. Jak się później okazało był to powiew świeżości dla mnie i mojej wiary. Bardzo podoba mi się to, że Pasjoniści nie zamykają się tylko w swojej wspólnocie, ale idą do ludzi i tworzą wspólnotę wśród nich. Dzięki temu, że wychowałam się w jednej z takich grup, prowadzonej przez Pasjonistę, pragnę robić więcej dla innych. Jak się okazało, średniowiecze nie było takie straszne.

Anna

Jedną z ważniejszych rzeczy na którą zwróciłem uwagę po przyjściu Ojców Pasjonistów było życie wspólnotowe. Nie tylko zainteresowała mnie specyfika życia zakonnego, ale także poprzez tworzenie przez ojców wspólnot parafialnych doświadczyłem tego czym jest Kościół, a więc wspólnotą ludzi wierzących. Ojcowie Pasjoniści zwracają uwagę nie tylko na to żeby zaangażować wiernych w życie parafii, ale także kładą nacisk na to aby nasza osobista relacja z Bogiem była prawdziwa, stąd wiele miejsca w życiu parafii poświęconego jest dla adoracji, rekolekcji, czy spotkań formacyjnych. Ważną sferą działalności Pasjonistów jest także formacja młodzieży i troska o nią, dlatego m. in. powstała Misja Gabriela.

Jakub

Fundamentalnym zadaniem ojców Pasjonistów jest świadczenie o Bogu poprzez głoszenie męki Jezusa Chrystusa. Jednak same słowa nie są w stanie odmienić ludzkiego serca. Zapytana o skojarzenia związane z obecnością o. Pasjonistów na Białołęce w pierwszej kolejności należy podkreślić głębokie zaangażowanie w życie parafii i stałe rozwijanie wspólnot wiernych. Ojcowie poświęcają szczególną uwagę osobom młodym, które nierzadko poszukują odpowiedzi na trudne pytania dotyczące celu istnienia, sensu cierpienia, a przede wszystkim obecności Boga w codziennym życiu. Jako jedna z tych młodych osób jestem niezwykle wdzięczna za stałą gotowość o. Pasjonistów do wspierania swoich parafian w rozwoju wiary i za postawę, która nieustannie przypomina o bezbrzeżnej miłości Tego, który oddał za nas swoje życie.

Dominika