Alkohol pity w nadmiarze jest trucizną. Skutkami nadużywania alkoholu mogą być zarówno (teoretycznie niezbyt groźna) anemia, ale i zagrażające życiu choroby nowotworowe. Nadmierne picie alkoholu może prowadzić również do zaburzeń psychicznych, takich jak np. psychoza alkoholowa. Etanol szkodzi nie tylko osobie pijącej – kobiety ciężarne pijące alkohol, narażają swoje dziecko na obarczenie długotrwałymi konsekwencjami ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Część ze skutków nadużywania alkoholu może ustępować po zaprzestaniu picia, inne są nieodwracalne.

Alkohol etylowy wywierać może niekorzystny wpływ w zasadzie na każdy narząd organizmu. Skutki nadużywania alkoholu bywają – czasami częściowo, czasami całkowicie – odwracalne, jednakże zbyt częste spożywania napojów alkoholowych grozi wystąpieniem trwałych uszkodzeń w organizmie.

Według statystyk, w Polsce uzależnionych od alkoholu jest około 800 tysięcy osób. Już ta liczba może budzić przerażenie, bardziej zatrważające jest jednak to, że jeszcze więcej ludzi – bo aż około dwa miliony Polaków – nadużywa alkoholu.

Skutki nadużywania alkoholu: układ pokarmowy

Jednymi z pierwszych skutków nadużywania alkoholu są dolegliwości przewodu pokarmowego. Problemy obejmować mogą cały przewód pokarmowy: od jamy ustnej do odbytnicy. W obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego rozwijać się może przewlekły stan zapalny. Pacjenci nadużywający alkoholu doświadczać mogą krwawień, są również bardziej podatni na pojawianie się różnych uszkodzeń, takich jak owrzodzenia żołądka, czy dwunastnicy.

Skutkami nadużywania alkoholu dotyczącymi układu pokarmowego mogą być ponadto:

 • biegunki,

 • refluks żołądkowo-przełykowy,

 • choroby przyzębia,

 • wzdęcia,

 • zespół Mallory’ego-Weisa,

 • żylaki (wystąpić mogą zarówno żylaki przełyku, jak i odbytu),

 • przewlekłe nudności.

Wątroba to gruczoł, na który etanol wywiera prawdopodobnie największy wpływ – to właśnie w wątrobie zachodzi metabolizm alkoholu. Pierwszą zmianą, która pojawia się w wątrobie na skutek nadużywania alkoholu, jest jej stłuszczenie. Narząd ma jednak duże zdolności regeneracyjne i jeżeli pacjent przestanie pić alkohol, nastąpi regresja procesów stłuszczeniowych. Inaczej dzieje się, kiedy wątroba stale podlega toksycznemu działaniu alkoholu. Skutkiem takiej ekspozycji jest rozwój przewlekłego, alkoholowego zapalenia wątroby. Następstwem procesu zapalenia jest włóknienie, które w ostateczności doprowadza do – tym razem nieodwracalnego – stanu określanego jako marskość wątroby.

Picie zbyt dużych ilości alkoholu grozi także zaburzeniami czynności trzustki. Etanol może doprowadzić zarówno do ostrego, jak i do przewlekłego zapalenia trzustki. U pacjentów nadużywających alkoholu dochodzić może do zaburzeń czynności wydzielniczej tego gruczołu, co objawiać się może m.in. zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, które mogą przyjmować nawet postać cukrzycy.

Skutki nadużywania alkoholu: układ krwionośny

Pity w nadmiarze alkohol doprowadza do zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych i mineralnych. Niedobory w takiej sytuacji dotyczą m.in. żelaza oraz kwasu foliowego. Niedostatek wymienionych substancji skutkować może wystąpieniem niedokrwistości (anemii), której skutkami mogą być bladość skóry czy poczucie ogólnego osłabienia.

Skutki nadużywania alkoholu: układ nerwowy

Alkohol wywiera bezpośredni, toksyczny wpływ na komórki układu nerwowego. Skutkiem może być polineuropatia, czyli uszkodzenie wielu różnych nerwów. Objawy, które bywają skutkiem nadużywania alkoholu i polineuropatii, to zaburzenia czucia (np. w formie mrowień), dolegliwości bólowe (związane z uciskaniem nerwów), a czasami nawet niedowłady i porażenia. Uszkodzenia mogą być generowane również w obrębie nerwu wzrokowego, czego efektem bywa zarówno pogorszenie widzenia, jak i – w skrajnych przypadkach – nawet ślepota.

Picie alkoholu w nadmiernych ilościach grozi wystąpieniem zmian w zachowaniu i psychice. Dochodzić może do zmian charakteru, wspomina się również o tym, że skutkiem wieloletniego picia zbyt dużych ilości alkoholu może być zanik odczuwania wyższych emocji (takich jak np. miłość). Alkohol doprowadzać może także do zaburzeń funkcji poznawczych. Pacjenci doświadczać mogą zaburzeń koncentracji i uwagi, ich problemem mogą być zaburzenia pamięci.

Znanych jest wiele różnych zespołów chorobowych, których wystąpienie jest skutkiem nadużywania alkoholu. Przykłady takich jednostek to:

 • zespół Ottela (związany z patologicznymi urojeniami zazdrości),

 • przewlekła psychoza alkoholowa (w której pojawiają się omamy, głównie słuchowe, oraz powiązane z nimi urojenia – zazwyczaj o treści prześladowczej),

 • depresja alkoholowa,

 • psychoza Korsakowa,

 • otępienie alkoholowe,

 • encefalopatia Wernickego.

Nadmierne spożywanie alkoholu bywa również przyczyną występowania u pacjentów zachowań impulsywnych. Pacjent może mieć problemy z kontrolowaniem własnych emocji, przez co występować mogą u niego zachowania agresywne zarówno w stosunku do otoczenia, jak i do samego siebie. Nadużywanie alkoholu jest również wymieniane jako jeden z czynników ryzyka popełnienia samobójstwa.

Skutki nadużywania alkoholu: układ sercowo-naczyniowy

Częste picie alkoholu grozi wieloma problemami dotyczącymi serca oraz naczyń krwionośnych. Skutkiem braku umiaru może być zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i zaburzenia rytmu serca. Dochodzić może również do kardiomiopatii alkoholowej, czyli stanu, w którym serce powiększa swoje wymiary, ale staje się przez to niewydolne.

Skutkami nadmiernego spożywania alkoholu są również zwiększone ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

Skutki nadużywania alkoholu: układ odpornościowy

Powodowane przez etanol upośledzenie wchłaniania składników mineralnych i występujące w związku z tym niedobory oraz toksyczne działaniem etanolu na szpik kostny, u osób nadużywających alkoholu, może skutkować zaburzeniami czynności układu odpornościowego.Objawem jest zwiększona podatność na rozwój infekcji, w tym również tych, które u osób z prawidłową odpornością raczej nie występują – u pacjentów nadużywających alkoholu zwiększona jest częstość występowania np. gruźlicy.

Skutki nadużywania alkoholu: układ kostno-mięśniowy

Nadmiar alkoholu sprzyja rozwojowi osteoporozy. Zwiększone ryzyko schorzenia związane jest zarówno z tym, że w przypadku nadużywania alkoholu dochodzi do zmniejszonego wchłaniania substancji służących do odbudowy kości, jak i z tym, że zaburzeniu ulegają procesy remineralizacji kośćca.

Uszkodzeniom alkoholowym ulegają również mięśnie, przez co u osób nadużywających alkoholu występować może osłabienie siły mięśniowej, ale i nawet dochodzić może do zaników mięśni.

Skutki nadużywania alkoholu: choroby nowotworowe

Nadmiar alkoholu sprzyja rozwojowi wielu schorzeń nowotworowych. Możliwe, że poniższa lista w przyszłości ulegnie rozszerzeniu, obecnie znany jest związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a częstszym występowaniem nowotworów:

 • piersi,

 • jelita grubego,

 • trzustki,

 • wątroby,

 • przełyku,

 • jamy ustnej,

 • gardła,

 • krtani.


Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu, często wynikające z chęci zapomnienia o codziennych problemach, stresach.

Konsekwencje picia alkoholu. Nałóg ten jak każdy inny jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Konsekwencje picia alkoholu są poważne,  ale także źle wpływa na stosunki rodzinne czy kontakt z innymi ludźmi. Alkoholizm ma podłoże psychiczne.  Chory ma potrzebę picia, której za nic w świecie nie może opanować. Z biegiem czasu ta sama dawka coraz mniej go zaspokaja, więc zwiększa ją. Chociaż wie, że jest to dla niego szkodliwe, nie przejmuje się tym i robi to dalej. U alkoholika mogą również wystąpić inne objawy: biegunki, potliwość, wymioty, drżenie, bezsenność, nadciśnienie i inne.

Ludzie sięgają po alkohol, by pozbyć się myśli o nieprzyjemnych, kompromitujących sytuacjach. Chcą poczuć się lepiej, pozbyć się złego samopoczucia i po prostu zapomnieć o szarej rzeczywistości, pełnej problemów. Coraz częściej się zdarza, że uzależnienie od alkoholu pojawia się wśród młodych ludzi, a nawet dzieci. Tutaj najczęstszym powodem jest chęć zaimponowania kolegom. W wielu przypadkach chodzi o zwykły sprzeciw, bunt czy pokazanie, że jest się dorosłym.

Czy można całkowicie wyleczyć się z alkoholizmu? Niestety nie. Można zaprzestać picia, w czym pomagają przeróżne terapie. Można być przez wiele lat abstynentem, ale łyk alkoholu może spowodować powrót do nałogowego picia.

Skutki nadużywania alkoholu: czy mogą się cofnąć?

Część z wymienionych problemów (np. zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego czy biegunka) mogą ustępować samoistnie w ciągu kilkunastu dni-kilku tygodni – konieczna do tego jest jednak rezygnacja z picia alkoholu.

Spowodowana przez alkohol niedokrwistość, również po zaprzestaniu picia, oraz przy ewentualnej suplementacji niedoborów – stosunkowo szybko może zostać wyrównana.

Inne problemy zdrowotne, takie jak żylaki przełyku czy marskość wątroby, są stanami przewlekłymi i jeżeli już wystąpią, to nie dochodzi do ich cofnięcia się.

Nawet jeżeli szkody spowodowane przez alkohol są nieodwracalne, to podjęcie decyzji o abstynencji w każdym momencie może przynieść pozytywne skutki – jeżeli nawet nie dojdzie dzięki niej do cofnięcia się już powstałych uszkodzeń, to jednak organizm przestanie być eksponowany na czynnik toksyczny i nie będzie dochodziło do kolejnych konsekwencji nadużywania alkoholu.

Nadużywanie alkoholu niesie za sobą wiele negatywnych skutków i zagrożeń. Zacznę od tych społecznych. Alkohol prowadzi ludzi do konfliktów, bójek, przemocy. Można całkowicie stracić kontakt z najbliższymi osobami, jakimi są rodzina, przyjaciele. Pojawiają się problemy w domu. Gdy dorośli piją, dzieci zaczynają być zaniedbywane, niedokarmione, a z czasem naśladują swoich rodziców. Występuje problem zaniedbywania swoich obowiązków, nie wspominając już o konfliktach z prawem, gdyż alkohol wzbudza agresję, drażliwość, niepokój. Alkoholicy często nie potrafią nad sobą zapanować.

Niestety ludzie lekceważą zagrożenia i konsekwencje picia alkoholu.

Istnieje również szereg skutków zdrowotnych. Zaczynają się problemy z żołądkiem, zapalenie przełyku, okrężnicy, krwawienie układu pokarmowego, a co więcej występują problemy z trzustką i wątrobą. Prowadzi to do cukrzycy. Pijąc alkohol, trzeba mieć świadomość, że grozi to niewydolnością serca i nadciśnieniem. Ponadto istotnym zagrożeniem są nowotwory przełyku, gardła, ust oraz wątroby. Nadużywanie napojów alkoholowych prowadzi do niewydolności seksualnej, a nawet do impotencji. Występuje zaburzenie orgazmu lub całkowity jego brak, opóźnienie ejakulacji  czy zaburzenia wzwodu.

Szczególnie poważne są konsekwencje picia alkoholu przez kobiety. U kobiet natomiast następuje zaburzenie cyklu miesiączkowego oraz obniżenie płodności. Alkoholiczka narażona jest na wczesną menopauzę. Ludzie spożywający alkohol w dużej ilości muszą liczyć się z tym, że grozi im demencja lub udar mózgu. Z pewnością będą mieć problemy z pamięcią i koncentracją. Chorym również może przytrafić się utrata przytomności, zamroczenia, napady padaczkowe. Mogą wystąpić problemy z oddychaniem i odpornością. Poza tym, można spodziewać się, że wystąpią zaburzenia wzroku, a nawet całkowita jego utrata. Nałóg ten może doprowadzić do śmierci.

Jak widzimy konsekwencje picia alkoholu są bardzo poważne. Jest przyczyną wypadków drogowych i nie tylko drogowych. Pytanie tylko, czy warto? Warto poświęcać wszystko, co ważne dla alkoholu, który i tak w naszym życiu nie wnosi nic nowego? Fakt, może zapomnimy na chwile o naszych problemach, ale co później? Nie rozwiążą się one same, a w tym picie niestety nie pomaga.