Czyste Serce – Błogosławiona Karolina Kózkówna

karolina

Narodzona dla Nieba: 18 listopada 1914 r., w wieku 16 lat

Jej klucz do świętości: Odznaczała się szczególną pobożnością, którą przesiąknięty był też jej dom rodzinny. Światłem wiary dzieliła się z innymi, stąd nazywano ją „wiejską ewangelizatorką”. Mając zaledwie 16 lat wykazała się heroiczną odwagą, która doprowadziła ją do męczeńskiej śmierci. Broniąc swojej czystości, najważniejszego danego jej przez Boga skarbu, została zabita dźgnięciem szablą w szyję przez rozwścieczonego rosyjskiego żołnierza wcześniej usiłującego ją zgwałcić. Mogła ulec, tłumacząc sobie, że takie są realia wojny, wolała jednak oddać swoje młode życie Bogu w ofierze.

Powiedziano o Niej: „I to za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny: “Bóg wybrał właśnie to, (…) co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców” (por. 1 Kor 1,27)

„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet.” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny).

Swoim orędownictwem szczególnie wspiera: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) i Ruch Czystych Serc.
Jej atrybutami są: palma w ręce, chusta, różaniec.