bł. Męczennicy Pasjoniści z Daimiel

projekt-bez-tytulu11

Hiszpanie, 15 kleryków w wieku od 18 do 21 lat przygotowujących się do pracy w Ameryce Łacińskiej, 7 kapłanów i 4 braci; wszyscy stali się ofiarami prześladowań religijnych Hiszpanii.

Ich klucz do świętości: Zginęli za wierność swojemu powołaniu zakonnemu. Kościół hiszpański był we wspomnianym okresie przedmiotem represji. Aktywni chrześcijanie byli uważani za wrogów postępu i demokracji. Spotkała ich śmierć okrutna i bezsensowna za to, że byli zakonnikami. Dnia 1 października 1989 roku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 26 pasjonistów z klasztoru w Daimiel.

„Obywatele Kalwarii, oto przyszło nasze Getsemani! Nasza natura ludzka w słabej swej części ugina się i lęka w perspektywie Kalwarii. Tak jak człowieczeństwo Jezusa, jest przerażona i powalona. Lecz Jezus Chrystus jest z nami. Daję wam tego, który jest siłą słabych. Anioł umacniał Jezusa. Nas zaś podtrzymuje sam Jezus…Obywatele Kalwarii, odwagi ! Trzeba nam, umrzeć za Chrystusa.” Słowa o. Nicefora skierowane do współbraci przed przyjęciem wiatyku.