Św. Dominik Savio

Narodzony dla Nieba: 9 marca 1857 r. , w wieku 15 lat

Jego klucz do świętości: Już od lat wczesnego dzieciństwa mały Dominik wykazywał nadzwyczajne przejawy duchowej dojrzałości. Przyjmując Pierwszą Komunię bardzo wcześnie, w wieku 7 lat, w swojej książeczce do nabożeństwa zapisał kilka postanowień, w tym chyba najbardziej zdumiewające: „raczej umrę niż zgrzeszę”. Po tym, jak w pewną niedzielę Wielkiego Postu w 1855 r., 13-letni Dominik Savio usłyszał podczas kazania ks. Bosko, że świętość młodzieńczą bardzo ławo osiągnąć, stała się ona dla niego wymarzonym celem, do którego zapragnął dojść za wszelką cenę. Niestety początkowo chciał do ja zdobyć przez umartwienia, samotność i srogą pokutę. Dopiero zatroskany ks. Bosko wyjaśnił mu, że wszystko co powinien robić to: być wesołym, dobrze spełniać swoje obowiązki i pomagać kolegom. Tak też zrobił. Był wiernym pomocnikiem ks. Jana Bosko jego w procesie wychowania bezdomnych i zaniedbanych dzieci z Turynu, a także założył wraz z przyjaciółmi „Towarzystwo Niepokalanej”. O wielkości jego ducha, mimo młodego wieku, niech świadczy fakt, że chłopiec otrzymał dar kontemplacji i ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Wątłego zdrowia, Dominik zapadł na chorobę płuc i zmarł w wieku 15 lat. Umierając, w towarzystwie ojca, który czytał mu modlitwy o dobrą śmierć, miał zawołać: „Do widzenia ojcze! Do widzenia! O, jakie piękne rzeczy widzę!”

Powiedział: „Czuję pragnienie i potrzebę stania się świętym. Nigdy nie myślałem, że to mogłoby być rzeczą łatwą, ale muszę bezwzględnie stać się świętym. Nie wiem tylko, jak mam to zrobić?”

“Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”.

Powiedziano o Nim: “Mały święty, ale gigant ducha”. (Pius XI)

Swoim orędownictwem szczególnie wspiera: Dzieci i młodzież, ministrantów, matki w stanie błogosławionym (szczególnie w ciąży zagrożonej) oraz małżeństwa starające się o potomstwo.
Jego atrybutami są: Ukazuje Świętego z lilią lub z krzyżem w dłoni. Czasami stoi przed statuą Matki Bożej. Bywa przedstawiany z aniołem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 września 2016