Biografowie tego błogosławionego opisują go jako radosnego, nawet podczas upokorzeń i różnych trudności życiowych.

Biografowie tego błogosławionego opisują go jako radosnego, nawet podczas upokorzeń i różnych trudności życiowych. Wszystko co robił, czynił z niezwykłą intensywnością miłości do Boga i bliźniego, która z niego mocno emanowała.

Młodzi ludzie mogą dzisiaj zobaczyć w nim wzór prostej, wspaniałomyślnej duchowości, mocno zakorzenionej w paschalnej tajemnicy Chrystusa. My też podejmijmy trud duchowy, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.

Kościół obchodzi wspomnienie bł. Grimoaldo Santamaria 18 listopada.